Prism

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong bảng này, bạn có một loạt các lăng kính màu. Chức năng của bạn là kéo chúng sao cho những người bằng nhau hợp nhất và tạo thành màu mới. Bạn phải đảm bảo rằng sự hợp nhất liên tục của lăng kính để trống bảng, nếu không bạn sẽ hết phòng để điều động.