Princesses Yacht Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba công chúa đang chuẩn bị để dành mùa hè trên du thuyền của mình, kỷ niệm với bạn bè một bữa tiệc khác. Tại sao phải chọn một trong hai quần áo và phụ kiện phù hợp cho cả hai bên ngày như đêm.