Princesses Spring 18 Fashion Brands

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mùa xuân là ở đây và công chúa yêu thích của chúng tôi thu thập để hiển thị lẫn nhau các mô hình và các phụ kiện mà gần đây đã mua lại. Như họ đang có, họ quyết định để thử chúng bị bắt buộc. Chọn màu sắc đẹp nhất và phù hợp với những ngày này và nhận được các cô gái trông lộng lẫy.