Princesses Remembering Christmas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chúng tôi đang ở trong giai đoạn cuối cùng của Giáng sinh. Và các Công chúa của chúng ta, những người không lãng phí thời gian, đã quyết định nhớ họ. Thế nào? Lựa chọn tốt một tủ quần áo phù hợp và trên hết, gửi móng tay của mình đến một sự thay đổi trong đó màu sắc và hạt sẽ chiếm ưu thế vào Giáng sinh.