Princesses PJ Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai công chúa được thiết lập để thưởng thức ngủ cùng qua đêm. Họ có tất cả. Trong thực tế, họ có các mô hình khác nhau của bộ đồ ngủ. Những gì nó vẫn còn chưa rõ ràng mà mặc và làm thế nào để kết hợp chúng. Họ cần một loại linh hồn như của bạn để hướng dẫn họ một cách khôn ngoan.