Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Không có gì đẹp hơn và gợi cảm để mặc một chiếc váy mà cho phép có một vai phát hiện được. Disney Princesses biết những thức ăn thừa và muốn thử nghiệm mô hình khác nhau và các phụ kiện khác nhau, với các tính năng phổ biến mà một bên vai, hoặc cả hai, ở ngoài trời.