Princesses Intense School Cleanup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai công chúa này có một nhiệm vụ: dọn dẹp và đặt hàng trường học của họ. Từ các phòng học, qua xe buýt của trường đến cùng một mặt tiền của trung tâm. Mà họ sẽ phải làm việc chăm chỉ với nước và xà phòng, nhưng cũng chọn những chiếc váy mà cả hai sẽ mặc trong nhiệm vụ.