Princesses Festive Winter Looks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với sự xuất hiện của lễ hội mùa đông, công chúa Disney di chuyển trong lũ lượt đến tủ khóa của họ tương ứng sẵn sàng để xác định vị trí những loại vải, và những phụ kiện, mà phù hợp với những ngày có liên quan. Tham gia họ và góp phần vào sự nghiệp.