Princesses Fashion Favorites

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mỗi một công chúa Disney cho bạn biết những gì thẩm mỹ yêu thích của bạn. Bạn muốn trở thành một tảng đá, người kia bảo thủ hơn và piarist thứ ba. Trong tất cả các trường hợp, bạn sẽ phải nhượng bộ để mong muốn của họ và rằng sự quyến rũ và tìm quần áo và phụ kiện phù hợp nhất những ham muốn thất thường của họ.