Princesses Fall Style

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba công chúa tự hỏi những gì phong cách bạn sẽ mặc vào mùa thu tới. Đầu tiên chọn một cái gì đó bình thường, thứ hai bởi một giai điệu lãng mạn hơn và làm cho ba cược trên Bohemia. Cung cấp cho mỗi những gì bạn muốn bạn hiển thị Magic Eye.