Princesses Disco Divas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Rapunzel, Ariel Bella và công chúa sẽ dành một đêm vui vẻ tại 70 sàn nhảy hồi tưởng giúp họ lựa chọn trang điểm, tóc và quần áo thích hợp hơn cho thời gian đó.