Princesses Color Splashes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu có một công chúa Disney nào đó, đó là màu sắc. Đặc biệt là một trong đó truyền tải cuộc sống và niềm vui. Vì lý do đó họ đã quyết định rằng tóc của họ và cơ thể của họ cần phải được trang trí với màu sắc tối đa có thể, chói mắt chói mắt mà bạn sẽ phải chọn một cách khôn ngoan để họ rạng rỡ.