Princesses Color Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

The Color Run là một hoạt động bao gồm sơn màu cho một lý do chính đáng. ba công chúa của chúng tôi muốn tham gia. Và thậm chí nếu nó có nghĩa là làm hư quần áo xinh đẹp của cô trước khi rời khỏi họ sẽ phải chọn chính xác những gì họ đang giữ trong tủ quần áo.