Princesses Bike Trip

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bella công chúa Rapunzel và muốn cung cấp cho một mùa hè đẹp đi xe đạp, chọn trang phục của họ và thay đổi màu sắc và giỏ xe đạp của họ để chụp ảnh lưu niệm đẹp.