Princesses Bffs in Paris

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ariel và Rapunzel đi trên một chuyến đi đến Paris. Đầu tiên thăm Disneyland và sau đó đi ra ngoài vào ban đêm. Trong cả hai trường hợp, họ sẽ phải chọn quần áo phù hợp.