Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hai người bạn tốt nhất công chúa đã tổ chức một chuyến đi đến New York, để Coney Island. Mỗi vị trí yêu cầu trang phục và phụ kiện cụ thể của bạn.