Princesses Bffs in New York

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai người bạn tốt nhất công chúa đã tổ chức một chuyến đi đến New York, để Coney Island. Mỗi vị trí yêu cầu trang phục và phụ kiện cụ thể của bạn.