Princesses 3 Spring Festivals

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba Disney Princesses đã quyết định làm một marathon ba lễ hội trên thế giới. Mỗi nhãn với đặc trưng và truyền thống của các cô gái của mình là người tham gia.