Princess Wedding Classic or Unusual

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

công chúa này chuẩn bị cho đám cưới của mình, nhưng vẫn chưa quyết định nếu bạn muốn có một diện mạo cổ điển hơn và thông thường, hoặc phá vỡ khuôn mẫu với một cái gì đó điên, sáng tạo và táo bạo. Kiểm tra cả hai lựa chọn và quyết định bạn cho nó.