Princess Valentines Chaos

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm kiếm giải pháp lý tưởng cho mỗi cặp đôi Disney Princesses, đập đầu của mình với một cái búa, đặt quần áo phù hợp và đi đến buổi hẹn với nụ cười tốt nhất.