Princess Tinder Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba công chúa xinh đẹp đã bắt đầu một cuộc chiến tranh. Một với mục tiêu là phải đẹp hơn những người khác trong vật liệu cháy khô các ứng dụng để gặp gỡ mọi người và cái gì khác. Bạn sẽ phải làm việc với nhau để làm cho hồ sơ của họ trông ba hình ảnh của mỗi công chúa trong các tình huống khác nhau và với các mô hình khác nhau. Luôn luôn với ý tưởng trở nên hấp dẫn và xinh đẹp.