Princess Summer Designer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thiết kế tủ quần áo hoàn hảo cho công chúa hoàn hảo của một mùa hè hoàn hảo. Bạn có một ngân sách cụ thể để mua đồ trang sức, phụ kiện và quần áo mùa hè đa dạng. Bạn càng chọn, điểm càng cao và càng nhiều tiền để tiếp tục mua và tiếp tục thiết kế.