Princess Spring Model Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

công chúa này Disney đã quyết định tham gia một cuộc thi về thời trang mùa xuân. Đó là chọn quần áo và phụ kiện phù hợp mà làm cho nó xứng đáng với giải thưởng tương ứng.