Princess Sorority Sisters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bốn nàng công chúa Disney muốn là một phần của một tình huynh đệ đại học. Để có được nó sẽ không phải vượt qua các bài kiểm tra, bạn chỉ cần nhìn quần áo thích hợp.