Princess Sorority Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây là câu chuyện của ba công chúa người tham gia lực lượng để tổ chức một bữa tiệc đại học để gây quỹ. Trang trí căn phòng, chuẩn bị các loại cocktail và, quan trọng hơn, một cách khôn ngoan chọn trang phục cho không xung đột khi họ nhận được tất cả các khách hàng.