Princess Sorority Pledge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Công chúa Anna muốn vào một tình huynh đệ của đại học nhưng sẽ phải vượt qua một số thách thức mà sẽ đưa bạn của cô Bella, Aurora và Cinderella.