Princess Silver Hair

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bởi vì sau khi tất cả các thời trang là hay thay đổi, tóc bạc bây giờ có, ngay cả khi bạn đủ tuổi. Và ba công chúa, người muốn trở thành thời thượng, đi qua các tay chuyên gia của một thợ làm tóc để thay đổi màu tóc với một ít vui vẻ và sau đó đi cùng việc lựa chọn quần áo và phụ kiện phù hợp với.