Princess Runaway Fashion Content

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba công chúa Disney được trình bày một cuộc thi thời trang. Bạn sẽ phải lựa chọn lý tưởng cho mỗi mô hình, làm cho họ đi bộ đường băng và chờ quyết định của ban giám khảo.