Princess Poppins

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mary Poppins đã trở lại. Người giữ trẻ huyền thoại huyền thoại là trong thời trang và tất cả các Công chúa Disney muốn tỏ lòng tôn kính mặc quần áo giống cô. Chọn quần áo và bổ sung cho việc tạo ra PLTravers, nhưng mang lại cho nó một sự thay đổi nhỏ về màu sắc và hoa văn.