Princess Personal Planner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

công chúa này đi cả hai chương trình nghị sự của bạn mà đã quyết định để trang trí nó để làm cho nó trở nên thú vị ojearla luôn tốt và ghi lại các nhiệm vụ trong ngày. Để chào mừng, ông mặc những thứ phải và đi đến thư viện để hả hê âm thầm trên chương trình nghị sự của mình.