Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

công chúa này đi cả hai chương trình nghị sự của bạn mà đã quyết định để trang trí nó để làm cho nó trở nên thú vị ojearla luôn tốt và ghi lại các nhiệm vụ trong ngày. Để chào mừng, ông mặc những thứ phải và đi đến thư viện để hả hê âm thầm trên chương trình nghị sự của mình.