Princess New Years Resolutions

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Aurora, Ariel Elsa và công chúa đã đề xuất ba mục tiêu khác nhau cho năm mới. Giúp họ lựa chọn trang phục của họ để bắt đầu đọc tốt, đi đến phòng tập thể dục hoặc tìm hiểu để nấu ăn.