Princess New Hobby

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Công chúa sở thích mới là để chơi Spiner. Và sở thích cũ là liên tục thay đổi quần áo, phụ kiện, giày dép, kiểu tóc và những gì nó cần. Cùng là một sự kết hợp nổ.