Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Công chúa sở thích mới là để chơi Spiner. Và sở thích cũ là liên tục thay đổi quần áo, phụ kiện, giày dép, kiểu tóc và những gì nó cần. Cùng là một sự kết hợp nổ.