Princess Movie Night

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tối nay hai công chúa Disney đã tụ tập để xem một bộ phim. Nếu dữ liệu này sẽ là vô giá trị, nhưng đây là những cô gái cần phải ăn mặc phù hợp và chọn trang trí ngay mà không xung đột. Khi đã xong, bạn phải chọn phim. Hagan cược!.