Princess Jasmine's Secret Wish

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp công chúa Jasmine để tìm các đèn ma thuật để làm cho một mong muốn để thiên tài, để trở thành một cô gái hiện đại và giành chiến thắng Aladdin yêu quý của cô.