Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Giúp công chúa Jasmine để tìm các đèn ma thuật để làm cho một mong muốn để thiên tài, để trở thành một cô gái hiện đại và giành chiến thắng Aladdin yêu quý của cô.