Princess Influencer Winter Wonderland

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nữ hoàng lạnh lùng được chỉ định nhiều nhất để chỉ ra đâu là trang phục lịch sự và trang phục tốt nhất để mặc khi nhiệt độ bắt đầu giảm. Hãy chú ý đến lời khuyên của họ và giúp họ trông như chưa từng có trong những bức ảnh được thiết kế để cách mạng hóa mạng xã hội.