Princess Influencer Summer Tale

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai Công chúa này là những "người có ảnh hưởng" đích thực trong thế giới mạng xã hội, và nếu họ đạt được vị trí đó thì đó là do sở thích tốt không thể nghi ngờ của họ khi trang điểm và chọn quần áo từ tủ quần áo. Chơi với họ, thay đổi ngoại hình của họ bằng cách đúng với cảm giác thẩm mỹ của bạn và chiến thắng mọi thứ trong vũ trụ cạnh tranh của mạng xã hội.