Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Những Disney Princesses trẻ đã được trích dẫn, nhưng không phải để trò chuyện hoặc quần áo trao đổi, nhưng để đáp ứng các thách thức của việc là vương quốc chó ăn tốt nhất và nóng nhanh nhất.