Princess Hotdog Eating Contest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những Disney Princesses trẻ đã được trích dẫn, nhưng không phải để trò chuyện hoặc quần áo trao đổi, nhưng để đáp ứng các thách thức của việc là vương quốc chó ăn tốt nhất và nóng nhanh nhất.