Princess Fidget Spinner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba Disney Princesses được nhắm mục tiêu đến thời trang Spinner Xổ, nhưng không phải trong bất kỳ cách nào. Họ phải được quyết định bởi chất lượng của những bộ quần áo mà họ sẽ mặc khi Xổ Spinner quay một cách hoàn hảo chọn trước để không xung đột.