Princess Dragon Transformation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có ai đó nói phép thuật? Yuki đang ở đây với những cuốn sách thần chú của cô ấy và cô ấy cần sự giúp đỡ của bạn để tìm tất cả những người bạn rồng của cô ấy. Trộn và kết hợp các thành phần cho đến khi bạn tìm thấy tất cả 12 ký tự ẩn.