Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Một nhóm công chúa phát sinh từ Disney chuẩn bị cho một màu marathon. Đó là vận động viên embadurnen sơn cho một số nguyên nhân cao quý. Vì vậy, bạn phải lựa chọn quần áo màu sáng để các màu sắc nổi bật hơn, mà không phải trả Vấn đề là mâu thuẫn với thú tiến triển tốt. Vì vậy, điều đầu tiên.