Princess Color Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một nhóm công chúa phát sinh từ Disney chuẩn bị cho một màu marathon. Đó là vận động viên embadurnen sơn cho một số nguyên nhân cao quý. Vì vậy, bạn phải lựa chọn quần áo màu sáng để các màu sắc nổi bật hơn, mà không phải trả Vấn đề là mâu thuẫn với thú tiến triển tốt. Vì vậy, điều đầu tiên.