Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Bạn có thích Disney Princesses, Giáng sinh và bút chì màu?. Sau đó, chúng tôi thông báo cho bạn rằng bạn đã đạt đến trò chơi lý tưởng của bạn. Công chúa Chọn một trong những bạn thích và quý mến màu sắc Giáng sinh vẽ sân khấu vì một công chúa và một Giáng sinh không màu, không có gì.