Princess Carpool Karaoke

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

James Corden đã mời một số loạt Disney Princesses Karaoke Đi chung xe nổi tiếng của ông. Chọn váy cho họ và cho anh ta. Trang trí xe của bạn và chọn những bài hát hit cùng nhau và tranh giành, hát với niềm vui.