Princess Black Friday Chaos

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Moana, Elsa và 'Sleeping Beauty' công chúa đi mua sắm trong 'Black Friday' và sẽ nhận được tất cả những bộ quần áo bạn có thể để chúng. Sau đó, bạn có thể chọn trang phục của bạn với những gì bạn đã có.