Princess Bffs Burning Man

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các nàng công chúa Disney muốn cực đoan và vì lý do đó họ đi đến lễ hội Burning Man, nơi họ có thể mặc một số quần áo và phụ kiện rất nổi bật, gây rối và lập dị, được lựa chọn với sự tự do hoàn toàn. Tham gia với những người bạn tốt và thử những hương vị cực đoan và bị cấm ... theo thứ tự, dĩ nhiên.