Princess Best Friends Day

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạch Tuyết và Elsa quyết định để kỷ niệm ngày tình bạn tái tạo cuộc họp đầu tiên của họ. Tất cả những năm sau đó, các cô gái vẫn là người bạn tốt nhất và để tăng thêm vẻ đẹp, đã tổ chức một cuộc họp khác mà sẽ phải đi khá tốt.