Princess Belle Shy vs Daring

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng đến với chức vô địch, trong đó hai công chúa, Shy và Daring cạnh tranh để xem ai đẹp hơn. Giúp họ và cố gắng để làm cho nó tất cả trong một tie thân thiện.