Princess Back 2 School Lockers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Họ đã kết thúc những ngày nghỉ và đó là thời gian để đi học trở lại. Disney công chúa yêu thích chuẩn bị kỹ lưỡng. Chọn những bộ quần áo phù hợp nhất và trang trí mỗi khóa học cụ thể.