Princess April Fools Hair Salon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Maleficient đã mời một vài Disney Princesses đến thăm thợ làm tóc của bạn. Họ không biết điều đó, nhưng kế hoạch của mụ phù thủy độc ác là outlandishly lược. Tại sao?, Vì hôm nay là tháng tư foold ngày.