Prehistoric Warfare

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thuộc về một bộ lạc thời tiền sử với một nhiệm vụ: bảo vệ làng của bạn, bạn bè của bạn và thực phẩm khủng long đói tấn công liên tục của bạn. Sử dụng bộ não của bạn để tổ chức quân đội của bạn, cho chúng ăn và đặt chúng vào đúng vị trí để ngăn chặn sự xâm nhập của kẻ thù.