Prehistoric Defense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một gia đình tiền sử bị tấn công bởi một nhóm khủng long phàm ăn. Họ sẽ phải đối mặt với họ bằng cách sử dụng đá đơn giản như đạn và phá hủy tổ của họ. Quản lý số lượng cá nhân chiến binh để họ luôn giành chiến thắng về số lượng và không thể ngăn cản.