Powerpuff Girls Trail Blazer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Powerpuff qua thành phố hay bay thấp, né tránh tất cả các đồ vật ngăn cản họ đi du lịch trên một đường thẳng mà không thất bại lớn. Nhưng cẩn thận không bump hoặc cuộn của bạn sẽ được cắt men dịch vị.